Grupy docelowe

Jako jedyna firma działająca poza granicami Polski możemy zaoferować naszym reklamodawcom reklamę targetowaną do wąskiej grupy docelowej, a mianowicie do 95% procent Polaków mieszkających za granicą. Nasi widzowie posiadają dużą moc nabywczą, gdyż osoby korzystające z tego typu rozrywek najczęściej są osobami pracującymi i chętnie wydającymi pieniądze na zakupy i przyjemności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na podstawie poniższych danych demograficznych z naszego fanpage 7500 fanów można wywnioskować dokładną grupę odbiorców dla reklamy. Należy przy tym pamiętać, że mimo decyzyjności i zaangażowania kobiet w sieci, pełnowartościowymi odbiorcami kina są również mężczyźni, gdyż bilety kupowane są również dla małżonków lub większej grupy odbiorców. Dane te najbardziej pokazują obraz potencjału reklamowego w social mediach.

POZNAJ także NASZE…

…Oferty reklamowe

…Zasięgi i zaangażowanie użytkowników

…Dostępne formy reklamowe